| Sitemap

Produkter

T Knutsson levererar ett brett sortiment av förbrukningsvaror för järn-och stålindustrin, bland annat eldfasta material för krävande specialtillämpningar, isoleringsmaterial, valsar och mekaniska reservdelar.

Vi tillhandahåller även ett komplett sortiment eldfasta material för invändig beklädnad av ugnar. Sortimentet omfattar bland annat: isolertegel, fiber isolering, mikroporös isolering samt gjutmassor och förankringssystem.