| Sitemap

Installationsbilder

 

Installation1   Installation4
Stackad filt
  Inspektion av en rullhärdugn

 
Installation6   Installation3
Nybyggnation av en ugn från Wellman   Värmestrålningsskydd isolerat
med fiberboard 
     
Installation16   Installation11
Bra exempel på ett
omlottliggande fibersystem
  Birger på ett fältkontor 
 
Installation13   Installation15
Exempel på linad fiber(tv)
och stackad fiber(th) 
  Nyinstallerat fibervalv i
värmebehandlingsugn 
     
Installation5   Installation9
Birger förbereder upphägning av
element med keramiska krokar
  Birger fäster förankringspinnar
     
 
Installation12
   
Birger monterar keramiska brickor
där de hör hemma