| Sitemap

Välkommen

T Knutsson är en ledande leverantör av isolering och eldfasta material till främst den nordiska järn-och stålindustrin.

För att hjälpa våra kunder minimera sina inköpskanaler använder vi såväl våra expertkunskaper som vårt globala nätverk. Vi agerar som agenter för bland annat ugnar, valsar och reservdelar till valsverk, elektrisk specialutrustning och eldfasta produkter för ståltillverkning.

Vi fokuserar på energibesparande och miljövänliga produkter och tillhandahåller även kompletta lösningar och paket.

  • Borgestad Fabrikker
  • Höganäs Bjuf
  • T Knutsson
  • J.H Björklund
  • GL Contracting
  • Macon - Eldfasta konstruktioner